Ajankohtaista

22.2.2017

NAUTOJEN PUHTAUTTA VALVOTAAN TEURASTAMOISSA

 

Kuluvan talven säät ovat aiheuttaneet haasteita nautojen puhtaana pitämisessä ja teurastamoilla aiheutuu vakavia ongelmia likaisista teurasnaudoista. Teuraseläinten likaisuus on sekä elintarvikehygieeninen että eläinten hyvinvointiin liittyvä ongelma.


Teurastamoilla toimitaan Eviran yhteisen arviointiohjeen mukaisesti, Nautojen puhtauden valvonta teurastamossa 16050/1, 8.7.2016. Tätä vastaavaa ohjetta käytetään myös tiloilla tehtävissä tarkastuksissa.


Muistathan tarkistaa teurastukseen ilmoitettavien nautojen karvapeitteen puhtauden hyvissä ajoin ennen teuraaksi lähettämistä. Teurastamolle voidaan vastaanottaa vain sellaisia eläimiä, joiden käsittely ei vaaranna teurastamohygieniaa ja elintarviketurvallisuutta.


Oheisesta linkistä aukeaa Eviran ohje, jossa on kuvamateriaalin perustella käyty asiaa läpi. Lisätietoa saatavissa myös ETU/ETT kansallisen terveydenhuollon ohjeesta: Ohje nautojen lantaisuuden vähentämiseksi sekä Nautojen puhdistus -ohjeesta.


Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina olla yhteydessä hyvissä ajoin omaan kenttäedustajaan tai terveydenhuoltoeläinlääkäriin.

 

 

 

 

30.03.2016

PAIMION TEURASTAMO JATKAA TYÖTÄ ELÄINTEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEKSI

 

Paimion Teurastamossa on viime aikoina toteutettu merkittäviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan eläinten hyvinvointi. Ulkopuolinen, tunnettu eläinten käyttäytymisasiantuntija on auditoinut teurastamon, ja eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille on asennettu valvontakameroita. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty ylimääräistä eläinten käsittelyyn liittyvää koulutusta.

 

Eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi Paimion Teurastamon tiloihin on asennettu tallentavia valvontakameroita eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille. Kameravalvonta on ollut käytössä joulukuusta lähtien.

 

Valvontakameran tallenteet ovat yhtiön eläinten hyvinvoinnista vastaavan henkilön sekä valvovan viranomaisen käytössä. Kamerat tehostavat olemassa olevaa työn ohjausta ja valvontaa.

 

 

Yhteistyötä tunnetun eläinten käyttäytymisasiantuntijan kanssa

 

HKScan-konserni on aloittanut yhteistyön australialais-ruotsalaisen eläinten käyttäytymisasiantuntija Sophie Atkinsonin kanssa koskien kaikkia konsernin teurastamoja. HKScan omistaa 50 % Paimion Teurastamo Oy:sta.

 

Joulukuussa Atkinson suoritti eläinten hyvinvointiauditoinnin Paimion Teurastamossa. Tarkastuksen yhteydessä Atkinson arvioi eläinten käsittelyn, teurastamon olosuhteet sekä eläinten hyvinvointia koskevat kehityssuunnitelmat.

 

Paimion Teurastamossa on toteutettu eläinten kulkukäytäviin, tainnutuskehtoon ja tainnutusvälineisiin liittyviä rakenteellisia muutoksia. Näillä on saatu kulkureitit loivemmiksi ja eläinten siirtyminen helpottuu. Lisäksi teurastamon ajokäytävälle asennettujen väliporttien ansiosta eläinten ruuhkautuminen saadaan estettyä ennen tainnutuskehtoon siirtymistä. Tainnutuskäytävän kattoon on myös asennettu vihreät muovilevyt, jotka tasaavat valaistusta ja pienentävät hallista kuuluvia ääniä. Lisäksi teurastamossa on otettu käyttöön uusia apuvälineitä käytettäväksi ajossa. Muutokset on suunniteltu yhteistyössä Atkinsonin kanssa.

”Haluamme kehittää toimintaamme ja huomioida entistä paremmin eläinten luontaisen käyttäytymisen. Arvostamme kovasti yhteistyötä eläinten käyttäytymiseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa”, Paimion Teurastamon laatupäällikkö Matti Mäkelä toteaa.

 

Lisäksi HKScan on järjestänyt konserniin kuuluvien teurastamoidensa henkilöstölle ylimääräistä eläinten käsittelyyn liittyvää koulutusta. Koulutukset aloitettiin Paimion Teurastamosta.

 

”Toimintamme lähtökohta on lain, asetusten ja eläinten hyvinvoinnin huomioivien toimintatapojen noudattaminen ja mahdollisimman laaja läpinäkyvyys. Lisäämällä henkilöstön koulutusta, parantamalla rakenteita ja ottamalla käyttöön kameravalvonnan eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille pystymme varmistamaan, että eläimiä kohdellaan asianmukaisesti ja eläinten hyvinvointi otetaan huomioon kaikissa vaiheissa”, Mäkelä jatkaa.

 

Lisätietoja:
Laatupäällikkö Matti Mäkelä, Paimion Teurastamo. Soittopyyntöjä hänelle välittää Ritva Sundman, p. +358 2 477 2000.

 

Paimion Teurastamo Oy on keskittynyt nautojen teurastukseen ja se toimii vuonna 2012 käyttöönotetuissa tiloissa Paimiossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 13,8 miljoonaa euroa. Yhtiö teurasti viime vuonna yli 20 000 nautaa ja alkuvuoden 2015 aikana teurastusmäärät ovat olleet kasvussa. Paimion Teurastamo työllistää noin 40 henkilöä..

 

 

 

 

02.11.2015

PAIMION TEURASTAMO ON KÄYNNISTÄNYT TEURASTUSPROSESSIN KEHITTÄMISEN

 

Paimion Teurastamo suhtautuu erittäin vakavasti viikko sitten maanantaina 26.10.2015 esiin tulleisiin asioihin teurastusprosessiin liittyen. Pyydämme anteeksi näitä vääriä toimintatapoja, jotka eivät edusta teurastamomme normaalia toimintaa.

Ensimmäisen videomateriaalin nähtyämme keskustelimme osa-omistajamme HKScanin kanssa ja käynnistimme välittömästi selvitykset tiistaina 27.10. Ensimmäiset konkreettiset päätökset toiminnan kehittämisestä on nyt tehty.

 

Teurastusprosessin muutokset ja kehittäminen
Paimion Teurastamo on sopinut vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan koulutuksesta. Sähköpiiskan käytön ohjetta on täsmennetty ja asia on käyty läpi henkilöstön kanssa 27.10. Henkilöstöä on ohjeistettu välttämään sähköpiiskan käyttöä ja työntekijöille on korostettu, että sitä voi käyttää ainoastaan erikoistilanteissa, joissa sen käyttö on välttämätöntä. On myös päätetty, että 26.10. esiinnostetulla videolla tainnutusta tekevä henkilö ei jatka kyseisissä tehtävissä 28.10.alkaen.


Tainnutusprosessia on täsmennetty 27.10. seuraavasti: Tainnutuskohdan varmistamiseksi eläin voidaan tainnuttaa myös suoraan edestäpäin, ei ainoastaan sivulta. Lisäksi tainnutuslatausta on kasvatettu ja on varmistettu, että varatainnutuspistooli on aina välittömästi käytössä.


Lisäksi eläinten kulkureitteihin ja tainnutuskarsinaan liittyvät rakenteellisten muutosten suunnittelu on käynnistetty 27.10. Eläinten kulkuränniin, tainnutuskehtoon ja tainnutusvälineisiin liittyvät muutokset käsitellään tarkemmin marraskuun 2015 aikana. Työ on käynnistetty, jotta videolla näkyneet tilanteet voidaan sulkea pois täysin. Kaikki tehtävät muutokset suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä eläinten käyttäytymisasiantuntijan kanssa.
Maanantaisen videomateriaalin näkemisen jälkeen osa-omistaja HKScan on käynnistänyt toimenpiteet tallentavan videovalvonnan järjestämiseksi eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille niin Paimion Teurastamossa kuin muissakin HKScan-konserniin kuuluvissa teurastamoissa.


Teurastamon toimintaa säätelee tiukka elintarvikelainsäädäntö
Palautteissa on kysytty sitä, miksi Paimion Teurastamo on jättänyt materiaalin kuvaamisesta tutkintapyynnön poliisille.


Teurastamot ovat tärkeä osa turvallisten elintarvikkeiden tuotantoketjua. Ne ovat Eviran hyväksymiä laitoksia ja niiden toimintaa säätelee tiukka elintarvikelainsäädäntö. Se kieltää yksiselitteisesti asiattomien henkilöiden päästämisen laitokseen.


Teurastamossa on eri hygienia-alueita. Kulku näiden välillä pitää tehdä hallitusti, jotta elintarvikehygienia ei vaarannu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suojavaatteiden vaihtoon, käsien ja saappaiden pesuun ja desinfiointiin. Jos ei toimita oikein, saattaa henkilöiden välityksellä siirtyä haitallisia mikrobeja teurastettuihin ruhoihin ja siitä edelleen elintarvikkeisiin. Elintarviketurvallisuuden takaamiseksi emme voi sallia hallitsematonta ulkopuolisten pääsyä.


Emme voi myöskään hyväksyä työntekijöidemme kuvaamista tai kuuntelua ilman, että he tietävät siitä tai että he ovat antaneet siihen lupaa.
Eläinaktivistien videoissa esille tulleet asiat on otettu Paimion Teurastamossa erittäin vakavasti. On hyvä, että nämä videomateriaalit on saatettu teurastamomme nähtäväksi, jotta voimme kehittää toimintaamme.

 

Lisätietoja:
Laatupäällikkö Matti Mäkelä, Paimion Teurastamo. Soittopyyntöjä hänelle välittää Ritva Sundman, p. +358 2 477 2000.


Paimion Teurastamo Oy on keskittynyt nautojen teurastukseen ja se toimii vuonna 2012 käyttöönotetuissa tiloissa Paimiossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 13,8 miljoonaa euroa. Yhtiö teurasti viime vuonna yli 20 000 nautaa ja alkuvuoden 2015 aikana teurastusmäärät ovat olleet kasvussa. Paimion Teurastamo työllistää noin 40 henkilöä.

 

 

 

 

26.10.2015

PAIMION TEURASTAMOLLE ELÄINTEN HYVÄ KOHTELU ON TÄRKEÄÄ

 

YLE on 26.10.2015 MOT-ohjelmassa esittänyt videomateriaalia, joka on peräisin nautoja teurastavasta Paimion Teurastamo Oy:stä. Paimion Teurastamolle on tärkeää varmistaa eläinten hyvinvointi ja työntekijöiden turvallisuus kaikessa toiminnassa. Videolla näkyvät yksittäiset poikkeustilanteet otetaan Paimion Teurastamolla välittömään käsittelyyn.

 

MOT-ohjelmassa esitetty materiaali keskittyy Paimion osalta nautojen tainnutus- ja teurastusprosessiin. Eläinten hyvinvoinnin varmistaminen ja säädösten noudattaminen ovat Paimion Teurastamon pääperiaatteita. Säädösten mukaan eläimet tulee teurastaa vain täysin taintuneina. Tämä on varmistettava aina ja sen vuoksi tainnutus tehdään tarvittaessa useampaan kertaan. Prosessi toteutetaan Paimion Teurastamossa lopetusasetuksen mukaisesti.

 

”Meille on tärkeää huolehtia eläinten hyvinvoinnista. MOT:n meille toimittamassa videomateriaalissa näkyy, että koulutetut työntekijät käyttäytyvät rauhallisesti ja valvovat tainnutuksen onnistumista. Lisäksi viranomaiseläinlääkäri seuraa ja valvoo päivittäin eläinten taintumista ja antaa tarvittaessa ohjeita sen varmistamiseksi. Materiaalissa näkyi kuitenkin poikkeuksia suhteessa normaaliin toimintaamme. Suhtaudumme asiaan vakavasti ja olemme käynnistäneet tarvittavat toimenpiteet”, Paimion Teurastamon laatupäällikkö Matti Mäkelä sanoo.

 

Paimion Teurastamon kehityskohdat liittyvät tainnutukseen liittyviin ratkaisuihin sekä eläinten sujuvan siirtymisen mahdollistaviin kulkureitteihin. Eläimiä tulee normaalitilanteissa ohjata ilman sähköpiiskaa ja sen käyttö on sallittua vain tilanteissa, joissa muut keinot eivät auta. Tällöinkin piiskaa saa käyttää vain isoihin eläimiin ja niiden isoihin takapään lihaksiin. Pyrimme kaikessa toiminnassamme siihen, että eläin voi hyvin eikä stressaannu.

YLEn MOT-ohjelmassa kerrottiin, ettei Paimion Teurastamo ole kommentoinut videoita ja niiden sisältöä. MOT-ohjelmassa näytetty kuvamateriaali on hankittu rikollisin keinoin. Asia on tällä hetkellä keskusrikospoliisin tutkittavana. Paimion Teurastamo on ottanut videolla näkyvät epäkohdat käsittelyyn välittömästi.

 

Lisätietoja:

Laatupäällikkö Matti Mäkelä, Paimion Teurastamo. Soittopyyntöjä hänelle välittää Ritva Sundman, p. +358 2 477 2000.

 

Paimion Teurastamo Oy on keskittynyt nautojen teurastukseen ja se toimii vuonna 2012 käyttöönotetuissa tiloissa Paimiossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 13,8 miljoonaa euroa. Yhtiö teurasti viime vuonna yli 20 000 nautaa ja alkuvuoden 2015 aikana teurastusmäärät ovat olleet kasvussa. Paimion Teurastamo työllistää noin 40 henkilöä.

 

 

Web Design: Mainostoimisto Dippi